Propozice

Popis akce:
Cyklistický závod pro širokou sportující veřejnost, amatéry a hobby závodníky. Silniční časovka jednotlivců do vrchu v srdci Českého Švýcarska, z Hřenska do Janova.
Délka: 2830m
Převýšení: 207m

Do uzavření startovní listiny dne 25.4.2018 23:59h je pořadí přihlášek přes internet nastaveno abecedně, po ukončení registrace bude zveřejněna definitivní listina s čísly závodníků dle data jejich přihlášení.

Závodníci (občané a chalupáři ) z Janova se mohou přihlásit mimo své kategorie nově i do kategorie ,,Janováci“, pro zařazení do této kategorie nutno zaškrtnout v přihlašovacím formuláři pod klubem nebo městem ,,políčko“ domácí.


Datum a čas konání: 5.5.2018

Region: Ústecký kraj
Místo konání: Janov u Hřenska
Disciplína: Silniční časovka jednotlivců do vrchu
Pořadatel: Obec Janov, Janov 235, 405 02
Web: janovsky-trhak.cz
Kontakty:janovskytrhak@volny.cz, starosta.janov@volny.cz
Ředitelé závodu: Ladislava Kotková (tel.: 778433856), Jiří Hájek (tel.: 737222697)

Přihlášky:
Formulářem zde na webu.
Termín přihlášek přes internet je do 25.4.2018 23:59h.
Přihlášky na místě v den závodu přijímáme od 08:35h v penzionu U Růženky do 09:30h.

Startovné a ceny:
200,- Kč (při přihlášení přes internet je nutné provést platbu do 25.4.2018 23:59h, jinak nebude možné zařazení do startovní listiny v pořadí, v jakém bylo učiněno přihlášení). Závodníci přihlášení předem přes web závodu obdrží startovní číslo včetně svého jména a sponzorů.
Čipy pro závodníky se lepí na startovní čísla.
Platba na místě v den závodu 300,-Kč.
Dětské kategorie při přihlášení předem přes registrační web dostanou dětští závodníci
dárek a obdrží poukázku na občerstvení v hodnotě 50,-Kč.
Každý platící účastník obdrží poukázku v hodnotě 100,-Kč na občerstvení.
Děti budou zařazovány do dětských kategorií dle roku narození v daném roce konání závodu, nebude zohledňován měsíc narození, pouze rok.
Handicap startovné zdarma.
Na startu obrazovka s odpočtem a jmény závodníků.
Po dokončení závodu obdrží závodník SMS s dosaženým časem,
následně je možné na webu si stáhnout ,,diplom“ – účastnickou
kartu na závodě Janovský trhák.

Věcné ceny jsou pro první tři v každé kategorii.

Možné způsoby platby:
– bankovním převodem účet č.: 15927431/0100 variabilní symbol se vygeneruje po odeslání přihlášky.
– osobně v den závodu při prezentaci v penzionu U Růženky, Janov (pouze při přihlášení v den závodu)

Kategorie:

Muži Ženy
Starší chlapci + Kadeti 13-16 Starší dívky + Kadetky 13-16
Junioři + Muži 17-29 Juniorky 17-35
Veteráni I. 30-39 Ženy 36-49
Veteráni II. 40-49 Ženy II. 50-99
Veteráni III. 50-59
Muži 60+ 60-99
Tandem bez omezení
Handicap bez omezení
Děti
Mrňouskové do 3let trasa 70 m – cíl a trať stejné jako hlavní závod
Naděje I. 4-6 trasa 150 m – cíl a trať stejné jako hlavní závod
Naděje II. 7-9 trasa 300 m – cíl a trať stejné jako hlavní závod
Mladší chlapci 10-12 trasa 450 m – cíl a trať stejné jako hlavní závod
Mladší dívky 10-12 trasa 450 m – cíl a trať stejné jako hlavní závod
Dětské závody proběhnou po dojetí posledního závodníka na trase časovky, start dětských závodů proběhne nejdříve ve 12.00hod (přesný čas je závislý na počtu účastníků na trase časovky – čas startu dětských závodů se může posunout na pozdější hodinu). Pro ukrácení času dětských závodníků bude zajištěn doprovodný program.
Pro závodníky z Janova bude vytvořena další kategorie : ,,Janováci“

 

Důležité pokyny:
Parkování vozidel: Parkování je zajištěno na odstavných plochách v Janově. Prosím řiďte se pokyny pořadatelů, předem bude na webu závodu přesně uvedeno.
Pozor silnice Hřensko – Janov bude 5.5.2018.od 9.30 hod. do konce závodu pro motorová vozidla uzavřená. Po trati se však mohou pohybovat vozidla pořadatelů, lékařské služby a hasičů, proto je nutné jet při pravém okraji vozovky a dodržovat bezpečnost.
Po dobu závodu příjezd do Janova pouze přes Arnoltice a Růžovou!

Prezentace:
Penzion U Růženky v den závodu 5.5.2018 od 8.30 hod do 9.30hod (děti od 10.30hod do 11:30hod). Po prezentaci si závodníci namontují startovní číslo a s časovým předstihem odjedou na start do Hřenska.

Průběh závodu:
Pořadí na startu bude stanoveno dle pořadí přihlášení k závodu, závodníci se vydávají na trať jednotlivě ve stanoveném časovém odstupu. Start je ve Hřensku na mostě za odbočkou na Janov. Trasa pokračuje po asfaltové silnici do Janova. Cíl je na vrcholu stoupání. Závodí se dle rozpisu tohoto závodu. Závodníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů, všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Při závodě je povinná cyklistická přilba pevně upnutá na hlavě závodníka. Závod se jede za každého počasí. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené. Vyhlášení výsledků všech kategorií po odjetí dětského závodu: cca 14.00 hod.

Důležité informace závodu:
Jeďte po celou trasu při pravém okraji vozovky zejména krátce po startu. Dodržujte pravidla silničního provozu. Lékařská služba – Záchranáři Česká Kamenice bude mít po celou dobu závodu k dispozici pohotovostní vozidla. Po trati budou pořadatelé, kteří budou mít přímé spojení na lékaře nebo pohotovostní vozidla. Pořadatel si vyhrazuje právo změny trati nebo jiné změny v případě, že by před startem došlo k změně dopravní situace.