Propozice

JANOVSKÝ TRHÁK 2022
Cyklistický závod pro širokou sportující veřejnost, amatéry a hobby závodníky. Silniční časovka jednotlivců do vrchu v srdci Českého Švýcarska, z Hřenska do Janova.
Délka: 2830 m
Převýšení: 207 m

Datum a čas konání: 7.5.2022
Region: Ústecký kraj
Místo konání: Janov u Hřenska
Disciplína: Silniční časovka jednotlivců do vrchu
Pořadatel: Obec Janov, Janov 235, 405 02
Web: janovsky-trhak.cz, janovuhrenska.cz
Kontakty:  starosta@janovuhrenska.cz
Ředitelé závodu: Ladislava Kotková (tel.: 778433856), Jiří Hájek (tel.: 737222697)

Přihlášky:
Formulářem zde na webu.
Termín přihlášek přes internet jen do 7.5.2022 do 09:00 hod
Přihlášky na místě v den závodu přijímáme od 08:00 do 09:30 hod na označeném místě.
Přihlášky na místě budou možné pouze pro omezený počet závodníků podle kapacity předem přihlášených. Přihlaste se, prosíme včas přes internet a uhraďte startovné bezhotovostně. Ušetříte nám i sobě čas i peníze. Děkujeme.
registrace,,po telefonu“ není možná

Startovné a ceny:
250,- Kč při přihlášení v termínu do 30.4.2022 (při přihlášení přes internet je nutné provést platbu do 7.5.2022 do 9:00 hod, jinak nebude možné zařazení do startovní listiny v pořadí, v jakém bylo učiněno přihlášení). Závodníci přihlášení předem přes web závodu do termínu 30.4.2022 obdrží startovní číslo včetně svého jména.
Od 01.05.2022 startovné ve výši 300,- Kč, startovné v den závodu 400,- Kč
Handicap startovné zdarma.
Dětské kategorie při přihlášení předem přes registrační web zdarma a rovněž obdrží startovní číslo včetně svého jména. Startovné v den závodu 100,- Kč.
Dětští závodníci obdrží poukázku na občerstvení v hodnotě 50,-Kč. Účastníci hlavního závodu obdrží poukázku na občerstvení v hodnotě 100,-Kč.

Děti budou zařazovány do dětských kategorií dle roku narození s přepočtem k roku konání závodu, ne dle svých cyklistických schopností a dovedností, nebude zohledňován měsíc narození, pouze rok.
Pokud bude závodník, závodnice dětské kategorie absolvovat hlavní závod, je nutný souhlas rodiče a dítě bude automaticky zařazeno do kategorie starší chlapci + kadeti (starší dívky + kadetky).
Rodiče, přihlášením svých dětí k závodu souhlasíte s podmínkami a kategoriemi závodu, žádáme, dodržujte far play v uvedení roku narození svého dítěte.

Startujeme po jednom, interval po 30 vteřinách.
Každý závodník obdrží startovní číslo s čipem na svůj závod. Startovní čas je přesně určen dle startovního čísla. Startovní čísla se přiřazují dle data a času přihlášky vzestupně (kdo se dřív přihlásí, dříve startuje). Nově se závod startuje po jednom závodníkovi každých 30 sekund dle časomíry na startu.
st. č. | čas
1 | 10:00:00
2 | 10:00:30
3 | 10:01:00
atd.
Závodník je povinen připevnit si startovní číslo s čipem na bowdeny předních řídítek tak, aby číslo bylo čitelné pro rozhodčí. Čip se nesmí dotýkat žádné kovové/karbonové části kola.
Závodník, který nestihne svůj čas startu má možnost startovat na konci závodního pole. Je přísně zakázáno startovat bez pokynu startéra a mimo pořad. Závodník je povinen být na místě startu alespoň 10 minut před určeným časem startu.
Po dokončení závodu obdrží závodník SMS s dosaženým časem. Věcné ceny jsou pro první tři v každé kategorii.

Možné způsoby platby:
– bankovním převodem účet č.: 15927431/0100 variabilní symbol se vygeneruje po odeslání přihlášky.
– osobně v den závodu při prezentaci (pouze při přihlášení v den závodu)

Kategorie:

Muži Ženy
Starší chlapci + Kadeti
ročník narození 2009-2006
13-16 Starší dívky + Kadetky
ročník narození 2009-2006
13-16
Junioři + Muži
ročník narození 2005-1993
17-29 Juniorky
ročník narození 2005-1987
17-35
Veteráni I.
ročník narození 1992-1983
30-39 Ženy
ročník narození 1986-1973
36-49
Veteráni II.
ročník narození 1982-1973
40-49 Ženy II.
ročník narození 1972-1923
50-99
Veteráni III.
ročník narození 1972-1963
50-59
Muži 60+
ročník narození 1962-1923
60-99
Tandem bez omezení
Handicap bez omezení
Děti
Mrňouskové
ročník narození do 2019
do 3let trasa 70 m – cíl a trať stejné jako hlavní závod
Naděje I.
ročník narození 2018-2016
4-6 trasa 150 m – cíl a trať stejné jako hlavní závod
Naděje II.
ročník narození 2015-2013
7-9 trasa 300 m – cíl a trať stejné jako hlavní závod
Mladší chlapci
ročník narození 2012-2010
10-12 trasa 450 m – cíl a trať stejné jako hlavní závod
Mladší dívky
ročník narození 2012-2010
10-12 trasa 450 m – cíl a trať stejné jako hlavní závod

 

Start hlavního závodu v 10. 00 hod
Dětské závody – start v cca 12.00 hod
– po ukončení dojezdu dospělé kategorií.

 

Důležité pokyny:
Parkování vozidel: Parkování je zajištěno na odstavných plochách v Janově. Prosím řiďte se pokyny pořadatelů, předem bude na webu závodu přesně uvedeno. Pozor silnice Hřensko – Janov bude 7.05.2022.od 9.30 hod. do konce závodu pro motorová vozidla uzavřená. Po trati se však mohou pohybovat vozidla pořadatelů, lékařské služby a hasičů, proto je nutné jet při pravém okraji vozovky a dodržovat bezpečnost.
Po dobu závodu příjezd do Janova pouze přes Arnoltice a Růžovou!

Prezentace:
v Janově den závodu 7.05.2022 od 8.00 hod do 9.30 hod dospělí, děti do 11.30 hod
Po prezentaci si závodníci namontují startovní číslo a s časovým předstihem odjedou na start do Hřenska.

Průběh závodu:
Pořadí na startu bude stanoveno dle pořadí přihlášení k závodu, závodníci hlavního závodu se vydávají na trať po jednotlivcích ve stanoveném časovém odstupu. Start je ve Hřensku na mostě za odbočkou na Janov. Trasa pokračuje po asfaltové silnici do Janova. Cíl je na vrcholu stoupání. Závodí se dle rozpisu tohoto závodu. Závodníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů, všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Při závodě je povinná cyklistická přilba pevně upnutá na hlavě závodníka. Závod se jede za každého počasí. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené. Vyhlášení výsledků kategorií hlavního závodu cca 14.00 hod.

Důležité informace závodu:
Jeďte po celou trasu při pravém okraji vozovky zejména krátce po startu. Dodržujte pravidla silničního provozu. Lékařská služba – Záchranáři Česká Kamenice bude mít po celou dobu závodu k dispozici pohotovostní vozidla. Po trati budou pořadatelé, kteří budou mít přímé spojení na lékaře nebo pohotovostní vozidla. Pořadatel si vyhrazuje právo změny trati nebo jiné změny v případě, že by před startem došlo k změně dopravní situace.